warning icon

Je gebruikt een verouderde browser die wellicht niet compatibel is met onze website. Door dit venster te sluiten erken je dat je ervaring op deze website mogelijk niet optimaal is.

Privacybeleid


Belangrijke informatie

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u de website of app gebruikt waaraan deze privacyverklaring is gekoppeld. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt, een product koopt of anderszins met ons communiceert.

We willen er zeker van zijn dat u weet wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen, welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we ze gebruiken, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren en welke keuzes u hebt om uw wettelijke rechten uit te oefenen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring samen met andere privacyverklaringen die wij verstrekken wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, leest, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. In het bijzonder leest u deze privacyverklaring in combinatie met ons Cookiebeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Belangrijke informatie
 • Wie we zijn
 • Hoe contact met ons op te nemen
 • De persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken
 • Met wie we uw persoonsgegevens delen
 • Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard
 • Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte)
 • Controle over uw informatie
 • Uw persoonlijke informatie veilig bewaren
 • Hoe te klagen
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wie we zijn

C. & J. Clark International Limited is een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf (bedrijfsnummer 00141015) met geregistreerd kantoor op 40 High Street, Street, Somerset, BA16 0EQ, VK.

Wanneer we in deze privacyverklaring "Clarks", "wij", "ons" of "onze" vermelden, verwijzen we naar C. & J. Clark International Limited.

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn geregistreerd bij het Information Commissioners Office in het Verenigd Koninkrijk onder referentienummer Z5755995.

Hoe contact met ons op te nemen

We hebben een manager voor gegevensprivacy aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen over deze privacyverklaring. Als u opmerkingen, vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt deze sturen naar Privacy, Box No. 87, C. & J. Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset, BA16 0EQ, VK of een e-mail sturen naar: privacy@clarks.com.

De persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken

Als u een account bij ons hebt aangemaakt, of artikelen bij ons hebt besteld of anderszins met onze website of app communiceert, zullen wij uw persoonsgegevens op verschillende manieren gebruiken. Onderstaande tabel geeft aan hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom.

Categorie van persoonsgegevens
Naam en contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer en postadres)
Doel voor verwerking

Uw aankoop aan u leveren

Uw serviceberichten via e-mail of tekst versturen, zoals bestelling updates

U informatie versturen via e-mail of post over onze producten of diensten, bijv. als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

Zodat u een geschikte afspraak kunt boeken

Fraudepreventie en –detectie

Om u te registreren met een Clarks-account
Aankoopinformatie/geschiedenis
Bijhouden van uw aankopen bij ons

Uw aankoop aan u leveren

Uw serviceberichten via e-mail of tekst versturen, zoals bestelling updates
U informatie via e-mail of post versturen over onze nieuwe producten of diensten

Fraudepreventie en –detectie

Beslissingen nemen over welke Clarks-advertenties aan u worden getoond terwijl u op het web of in apps surft
Informatie over uw geboortedatum
Fraudepreventie en –detectie

Om u iets te sturen op uw verjaardag
Betalingsinformatie (we slaan deze informatie niet op)
Geld aannemen en geld teruggeven

Fraudepreventie en –detectie
Contactgeschiedenis met Clarks bijv. via telefoon, e-mail of sociale media
Klantenservice en -ondersteuning bieden

Onze medewerkers trainen

Informatie die u verstrekt wanneer u meedoet aan een wedstrijd of prijsvraag, spelletjes speelt en enquêtes invult (inclusief contactgegevens en uw daadwerkelijke deelname)
Om uw deelname aan de wedstrijd of prijstrekking te vergemakkelijken

Apparaatinformatie: informatie over uw computer, telefoon of ander apparaat dat u gebruikt om de website of app te bekijken, zoals apparaattype, besturingssysteem, hardwareversie, browsertype, unieke apparaatidentificatie, IP-adres en reclame-ID
Loggegevens: informatie over hoe u onze website of app gebruikt, zoals de soorten inhoud die u bekijkt of waarmee u zich bezighoudt, de frequentie en duur van uw activiteiten, toegangstijden, taal, uw IP-adres en pagina's die u voor of na het navigeren van de website bezoekt
Apparaat- en loggegevens worden niet aan u als een met naam genoemde persoon gekoppeld, tenzij u bent ingelogd op uw account
Onze website verbeteren en standaardopties instellen voor u (zoals taal en valuta)

U advertenties van Clarks tonen terwijl u op internet surft

Fraudepreventie en –detectie

Ervoor zorgen dat de website of app correct wordt weergegeven en functioneert op uw apparaat (er bijvoorbeeld voor zorgen dat de pagina's correct op uw apparaat worden geladen en dat de weergegeven taal en valuta correct zijn voor het land waarin u zich bevindt)

Ons voorzien van analytische informatie over het gebruik van de website of app

De website of app veilig maken

Beslissingen nemen over de pagina's, afbeeldingen en advertenties die aan u worden getoond op de websites en apps van Clarks

Beslissingen nemen over de advertenties die u ziet op websites en apps die geen eigendom zijn van Clarks

Verschillende apparaten die u gebruikt aan elkaar koppelen, zodat de pagina's, afbeeldingen en aanbiedingen die u op de verschillende apparaten ziet, consistent zijn.Wij zorgen ervoor dat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens rechtmatig is. Daarom gebruiken wij voor de hierboven genoemde doeleinden uw persoonsgegevens alleen als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. U heeft ons uw toestemming gegeven
 2. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van een contract dat u met ons aangaat, bijvoorbeeld wanneer u een product koopt via de website of app
 3. We moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen
 4. We moeten uw vitale belangen beschermen
 5. Uw gegevens zijn noodzakelijk voor het algemeen belang, of
 6. Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking van de persoonsgegevens.

Met wie we uw persoonsgegevens delen

We delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van bedrijven als een essentieel onderdeel voor het leveren van onze diensten aan u:

 • Bedrijven die deel uitmaken van de Clarks groep, in het geval dat zij ons bijstaan in het leveren van onze diensten aan u
 • Bedrijven die ervoor zorgen dat u uw bestelling krijgt, zoals betalingsdienstverleners, magazijnen, verpakkers en bezorgbedrijven
 • Marketingdienstverleners, zoals marketingbureaus, advertentiepartners en website-hosts die ons helpen bij de marketing van ons bedrijf
 • Technologiedienstverleners, zoals bedrijven die onze IT ondersteunen, ons helpen bij het analyseren van de gegevens die we in ons bezit hebben, het verzenden van communicatie naar onze klanten en het ontwikkelen en hosten van onze websites en apps
 • Professionele adviseurs, zoals bedrijven die ons juridisch of financieel advies geven
 • Kredietonderzoeksbureaus, wetshandhavings- en fraudepreventiebureaus, zodat we fraude en andere onwettige activiteiten kunnen helpen bestrijden
 • Bedrijven die door u zijn goedgekeurd, zoals sociale mediasites

Voor een lijst met onze externe leveranciers kunt u raadplegen. Sommige van deze ontvangende derde partijen kunnen buiten de Europese Economische Ruimte —zijn gevestigd. Raadpleeg ‘Overdracht van uw gegevens buiten de EER’ voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens beschermen wanneer dit gebeurt.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Wij houden uw gegevens bij zolang uw account actief is, of zo lang als nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren, of (in geval van eventueel contact met ons Klantenservice-team) voor zo lang als nodig is om alleen ondersteuning te bieden voor rapportage en trendanalyse.

Indien dit redelijkerwijs nodig of vereist is om aan de wettelijke of reglementaire vereisten te voldoen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden te handhaven, kunnen wij eveneens sommige van uw gegevens naar behoefte bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of als ze niet langer nodig zijn om de diensten aan u te kunnen leveren.

Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER

Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden en andere bedrijven van onze groep die buiten de EER gevestigd zijn.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen waarvan de Europese Commissie acht dat ze een adequaat niveau van persoonsgegevensbescherming bieden.
 • De overdracht is onderworpen aan een juridisch bindende en afdwingbare verbintenis van de ontvanger om de persoonsgegevens te beschermen (bv. door het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen).
 • Wanneer we een beroep doen op serviceproviders die gevestigd zijn in de VS, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild. Dit vereist dat ze een vergelijkbaar niveau van bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.
 • De overdracht is onderworpen aan bindende bedrijfsvoorschriften.
 • De overdracht is gebaseerd op een afwijking van de beperkingen op de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER (zoals wanneer u uw toestemming geeft, de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u, of de overdracht noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims).

Controle over uw informatie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u verschillende belangrijke rechten ter beschikking. Samengevat omvatten deze rechten:

 • Geïnformeerd worden over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt (hopelijk legt deze privacyverklaring alles goed uit)
 • Toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie waar wij over beschikken
 • Verzoeken om elementen van uw gegevens over te dragen aan een andere serviceprovider
 • Ons verzoeken om eventuele fouten in uw informatie waar wij over beschikken te corrigeren
 • Verzoeken om persoonlijke informatie over u in bepaalde situaties te wissen
 • De persoonlijke informatie over u die u ons heeft verstrekt ontvangen in een gestructureerd formaat of om ons te vragen deze informatie over te dragen aan een andere dienstverlener
 • Stoppen met alle direct marketing
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken of op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de verwerking beperken terwijl de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt vastgesteld
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming die voor u van grote invloed is, maar we maken alleen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in beperkte omstandigheden
 • Recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken

Raadpleeg voor meer informatie over elk van deze rechten, inclusief de omstandigheden waaronder deze van toepassing zijn de Leidraad van het Britse Information Commissioner's Office (ICO) over de rechten van personen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, doet u het volgende:

 • stuur een e-mail, bel of schrijf ons op Privacy, Box No. 87, C. & J. Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset, BA16 0EQ, VK of via e-mail op Privacy@Clarks.com, telefoon +44 (0)1458 899 904
 • geef ons voldoende informatie om u te kunnen identificeren;
 • laat ons weten op welke gegevens uw verzoek betrekking heeft

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u veel verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u het laten weten en u op de hoogte houden.

Uw persoonlijke informatie veilig bewaren

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, of op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt of bekeken. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot degenen die een echte bedrijfsbehoefte hebben om dit te weten. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op een toegestane manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij beschikken eveneens over passende procedures in geval van vermoeden van inbreuk op de gegevensbeveiliging. Wij zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte brengen in geval van vermoeden van inbreuk op de gegevensbeveiliging, waar dit wettelijk verplicht is.

Als u gedetailleerde informatie wenst van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, bezoek www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende bedrijven.

Hoe te klagen

We hopen dat we elke vraag of bezorgdheid over ons gebruik van uw informatie kunnen oplossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop Clarks uw persoonlijke gegevens beheert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in het VK is de Information Commissioner die gecontacteerd kan worden op https://ico.org.uk/concerns/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 01/05/2018 en is voor het laatst bijgewerkt op 28/01/2019.

Alle wijzigingen die we in deze verklaring aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u contact met ons wenst op te nemen, stuur dan een e-mail naar privacy@clarks.com of schrijf naar Privacy, PO Box 87, 40 High Street, Street, Somerset, BA16 0EQ, VK. of bel +44 (0)1458 899 904.